Utvikling og bygging av fibernettverk i dagens sterkt konkurransepregede marked byr på en rekke utfordringer. Ikke minst stilles det store krav til effektivitet og hurtighet.
Powel iAM Fibre har de enkle og smarte løsningene som gir deg solid forsprang i konkurransen:
 
  • kraftige, webbaserte løsninger
  • alt på samme plattform
  • fleksibelt – utformet for deg og din måte å arbeide på
  • mer effektiv og lønnsom drift   

I tillegg til å jobbe raskere med design og dokumentasjon, kan du også få en bedre utnyttelse av ressurser og kapasitet. Du får et samlet overblikk over prosjekter og prosjektomkostninger og du eliminerer eksisterende manuell arbeidsflyt. Du får full adgang til verktøy som kan automatisere nettdesign og beregninger, samt 3D-kart som reduserer behovet for befaringer ute i felten.

Du kan logge inn fra hvor som helst og få tilbakemeldinger fra både teamet ditt og kunden,
som om dere var under samme tak. 

Kort sagt en fullkommen, nettbasert opplevelse,
som gir deg alle verktøyene du tidligere har hatt på papir og regneark, og du slipper dobbeltregisteringer.
Alltid for hånden og digitalt! 

 

Vi tilbyr standard software og skreddersydde løsninger til telecom og fiber-bransjen. Vi har verktøyene som gjør deg i stand til å arbeide raskere og smartere. Vi ønsker å tilpasse oss markeds- og konkurransesituasjonen sammen med deg. Vi har gjort teknologien tilgjengelig på en helt ny måte, og gir deg nå en unik mulighet til å få et solid konkurransefortrinn!