Quality Airport Hotel Gardermoen

Lokevegen 7, 2067 JESSHEIM

Velkommen til Brukerkonferanse Powel Water

Vi arrangerer i år brukerkonferansen på Quality Airport Hotel Gardermoen. Etter tilbakemeldinger fra dere, er nå konferansen flyttet til mai, nærmere bestemt 29.-30. mai.

Vi håper du finner mye spennende i programmet under. Brukerkonferansen vil i år fokusere på anveldelse av løsningene våre, og programmet vil være bygd opp av workshops og foredrag.

For Gemini Arena kunder arrangeres Brukermøte 5.-6. mars i Oslo, ta kontakt hvis du ikke har fått invitasjon. Gemini Arena kunder er også invitert til å delta på Brukerkonferansen.

Programmet oppdateres fortløpende. Små endringer i program kan forekomme.

Program - Tirsdag 29. mai

Programmet for tirsdag er i sin helhet en fellessesjon. Vi fokuserer på informasjon om våre løsninger og ønsker å vise mangfold og anvendelse.

FELLESSESJON
 • 09.30-11.30

  08.30-09.30 Registrering

  09.30-09.45 Velkommen til Brukerkonferanse Powel Water
   
  Geir Nysetvold, Powel 
  09.45-10.15 Er vannbransjen klar for en "digital tvilling"? 
  Digitalisering av vann- og avløpsbransjen mener vi vil fortsette å bidra til en bærekraftig og effektiv bransje. Vi vil presentere hvordan vår visjon om den «digitale tvillingen» til vann- og avløpsnettet vil gi helt nye muligheter og skape verdier for eiere av vann- og avløpsinfrastruktur.
  Reidar Øye / Eirik Aartun, Powel 
  10.15-10.30 Datasikkerhet: Er du bevisst ditt ansvar? 
  God datasikkerhet blir stadig viktigere. Hvordan jobber Powel med sikkerhet og hva kreves av dere? Temaer som vil vektlegges i foredraget er sikkerhetskultur, passordkrav og GDPR.
  Kjersti Ruud / Per Harald Kristensen, Powel 
  10.30-10.45 Bekjempe vannlekkasjer 
  Digitalisering av vannbransjen er et kostnadseffektivt våpen for å redusere vanntapet. Ved å utnytte ny teknologi kan vanntapet reduseres betraktelig.
  Frøydis Sjøvold, Powel 
  10.45-11.30 "Digitalisering i offentlig sektor" Foredrag av Christian Brosstad 
  Christian Brosstad er direktør for kommunikasjon og digitale tjenester i Forbrukerrådet i tillegg til foredragsholder og blogger. Foredraget hans vil ha fokus på trender i 2018 og digitalisering.

  11.30-12.30 LUNSJ

 • 12.30-14.00

  12.30-13.10 Effektiv støtte i felt med Gemini Portal 
  Gemini Portal har nå fått funksjonalitet for innregistrering fra felt. Vi demonstrerer denne nye funksjonaliteten i tillegg til hvordan en kan utføre bestillinger fra felt, varsle fra felt og nyttige tips og triks
  Frode Sandøy / Atle Vaaland, Powel 
  13.10-13.30 Hvordan få nytteverdi av løsningene?
  Ved hjelp av Powel sine anvendelsesagenter har kommuner bedret kvaliteten på sine VA-data. Kunden har kommet raskt i gang med å ta i bruk løsningene etter besøk fra våre anvendelsesagenter, og innregistrering av driftshendelser har nå blitt en rutine!
  Asbjørn Nyborg, Powel 
                  
  13.30-14.00 PAUSE

 • 14.00-15.30

  14.00-14.40 Faglig løft i Gemini VA 
  Nyheter i siste versjon av Gemini VA, versjon 5.11, blir gjennomgått. Det blir også presentasjon av pågående utvikling for løsningen.  
  John Bjørndal / Steinar Muri, Powel 
  14.40-15.00 Hvordan kan VA-etaten forberede seg på kommunesammenslåing?
  Mange kommuner skal slå seg sammen i 2020. Hva må gjøres i forkant av dette? Powel presenterer erfaringer fra gjennomførte kommunesammenslåinger og kommer med våre anbefalinger.
  Guro Mellerud / Asbjørn Nyborg, Powel 
                  
  15.00-15.30 PAUSE

 • 15.30-17.00

  15.30-16.40 Myndighet og forvaltning 
  Ved hjelp av Powels løsningsportefølje for dokumentasjon og forvaltning av private anlegg kan man sikre seg kontroll og oversikt over private anlegg. Det blir demo av effektiv digital samhandling med kommune, eier, entreprenør og operatør.
  Kjell Amund Rogn / Ståle Johannessen / Anders K. Berdal, Powel 
  16.40-17.00 Powel Melding - neste generasjons meldingstjeneste 
  Powels nye meldingstjeneste bidrar til effektiv håndtering og oppfølging av feilmeldinger fra innbyggere og ansatte. Vi demonstrerer nye Powel Melding som har fokus på stedfestet serviceinformasjon.
  Roar Grønhaug, Powel

 • 19.30 Aperitiff og festmiddag på hotellet

Workshop - Onsdag 30. mai

Hele onsdagen er satt av til forskjellige workshops og vil være 4-delt.
Viktig at du melder deg på korrekt spor på påmeldingsskjemaet.

Gemini VA: Passer for deg som bruker Gemini VA.
Gemini Portal: Passer for deg som bruker Gemini Portal / Er ansvarlig for Gemini Portal i din kommune.
Myndighet og Forvaltning: Passer for deg som jobber som saksbehandler eller med løsningene Arena / Gemini Oppfølging / Private Anlegg / Saksbehandlerportal. 
Muligheter ved bruk av sensordata: Passer for deg som vil vite mer om Sensorbruk / Smarte målere / Integrasjon av Scada-data / Digitalisering i vannbransjen og hvilke muligheter som finnes innen dette temaet.

WORKSHOP Gemini VA
 • 08.30: OPPSTART

  11.30-12.30 LUNSJ

  14.30 AVSLUTNING

  Workshopen i Gemini VA vil fokusere på daglig bruk av Gemini VA, og hvordan man kan bruke programvaren på en effektiv og enkel måte. Workshopen vil fokusere på Gemini VA 5.11, datakvalitet og kvalitetsheving av VA-basen. Bruk av andre verktøy som et effektiv supplement til kvalitetsheving i Gemini VA, vil gjennomgås, sammen med hvordan dette vil lette arbeidet med å heve datakvaliteten.
  Workshopen vil bestå av to parallelle sesjoner. Det kommer info senere på mail om påmelding til disse sesjonene (for de som har meldt seg på Gemini VA workshopen). Den ene sesjonen vil ta for seg Gemini VA 5.11, mens den andre parallelle sesjonen vil ha fokus på Dataflyt.
  Under parallellsesjonen Dataflyt vil det være fokus på tema som enkel prosjektering av VA i Gemini Terreng, Gemini VA kodeverk ut på målebok, import av data til Gemini VA Dataflyt  og hvordan stille krav til leveranse av innmålingsdata. Det vil også være erfaringsutveksling rundt Gemini VA Dataflyt.
  Steinar Muri / John Bjørndal / Asle Kvam, Powel

WORKSHOP Gemini Portal
 • 08.30: OPPSTART

  11.30-12.30 LUNSJ

  14.30 AVSLUTNING

  Workshopen i Gemini Portal vil ta for seg bruk av Gemini Portal med oppgaveløsning av reelle problemstillinger. Tema som hvordan registrere hendelser, hvordan sette opp bestillinger og utføre bestillinger, vil være i fokus. Vi vil også vise hvordan du kan få oversikt over hendelser og avvik som ikke er behandlet. Løsningen Varsling som enkelt og effektivt kan brukes fra Gemini Portal til å sende ut varsler til abonnentene når uhellet først er ute, eller ved endringer i kommunens vann- og avløpstjenester, vil også være tema. I tillegg vil ny funksjonalitet med registrering av objekter fra felt bli gjennomført i grupper. På denne workshopen er det viktig at deltagerne tar med seg nettbrett evt. smarttelefon. 


  Atle Vaaland / Frode Sandøy, Powel

Workshop - Onsdag 30. mai - fortsettelse

WORKSHOP Myndighet og Forvaltning
 • 08.30: OPPSTART

  11.30-12.30 LUNSJ

  14.30 AVSLUTNING

  Workshopen innen tema Myndighet og Forvaltning vil gi en innføring i hvordan man kan bruke løsningene Private Anlegg og Saksbehandler- og Entreprenørportalen som et godt hjelpemiddel i effektiv saksbehandling. Workshopen vil fokusere på hvordan man kan effektivisere og systematisere dokumentasjon og oppfølgning av alle typer private anlegg og objekter som er koblet til kommunens infrastruktur, eller som kommunen har et forvaltningsansvar overfor. Oppfølgning og kommunikasjon med entreprenører og anleggseiere knyttet til gravemelding, rørleggermelding og pålegg vil være tema. I tillegg til innføring i løsningene vil det være foredrag om fagområdene som behandles i løsningene.


  Ståle Johannessen / Kjell Amund Rogn, Powel

WORKSHOP Water Alert og muligheter med sensorer
 • 08.30: OPPSTART

  11.30-12.30 LUNSJ

  14.30 AVSLUTNING

  Er du nysgjerrig på sensorer, maskinlæring og IOT i vannbransjen? 
  Water Alert er Powels nye løsning som benytter sanntidsdata for å varsle om vannlekkasjer. Den gir økt innsikt i vannlekkasjesituasjonen i ulike deler av kommunen, hvor det lekker mest og når det oppstår avvik. Denne workshopen vil gi en innføring til live sensordata, og hvordan de gjøres tilgjenglig i Water Alert og Gemini Portal. Du vil få innblikk i sensorbruk, integrasjon av Scada-data og maskinlæring. Workshopen er lagt opp som en praktisk hands-on trening av Water Alert. Det gis innføring i hvordan er Water Alert er bygd opp, hvordan man setter opp og bruker løsningen, og hvordan man selv kan administrere løsningen og tilgangen på live data. Det vil også bli en liten teaser på nye muligheter ved bruk av sensorer.
  Ta med nettbrett, mobil eller laptop slik at du kan teste ut løsingen selv.
  Frøydis Sjøvold / Jon Røstum, Powel 

Drop-in KONSULENT

I løpet av onsdagen vil konsulent være tilgjengelig for drop-in møter. Her har du mulighet for å booke et kort møte på 15 min med våre konsulenter. Under drop-in møtet vil konsulenten hjelpe deg med utfordringer du har, eller gi deg råd på tema du selv ønsker. Møter bookes fortløpende under konferansen.

Praktisk informasjon

Overnattingshotell:
Quallity Airport Hotel Gardermoen

Buss til hotellet:
Ta buss nr 450 Årsnes eller nr 420 Jessheim stasjon fra Oslo Lufthavn til Lokevegen. Bussen går fra respektive plattformer 48 og 49. Buss nr 450 bruker 6 min, buss nr 420 bruker 13 min. Se ruter.no for eksakte tider.

Påmeldingsfrist
23. februar. (Selv om påmedlingsfristen er gått ut kan du fortsatt melde deg på). Vi kan dessverre ikke hjelpe med overnatting for nye påmeldte. Konferansehotellet er fullt, og alle nye påmeldte må ordne med overnatting selv. Hotell i gangavstand er: Thon Hotel Oslo Airport, Scandic Gardermoen, Thon Hotel Gardermoen.

Avbestilling
Påmelding er bindende. Ved uteblivelse eller avbestilling etter 15. mai, refunderes ikke deltakeravgiften. Påmeldt deltaker kan erstattes av annen deltaker. Meld fra om endringer så snart du kan. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. 

For andre spørsmål
Ta kontakt med Powel v/Hanne Sandven, Telefon: +47 478 40 920, e-post: hanne.sandven@powel.no

Deltakeravgift

Beløpene er pris for hele konferansen, inkludert antall overnattinger. Dere krysser for overnatting/ikke overnatting i påmeldingsskjemaet.

FOR PÅMELDING BRUK "MELD DEG PÅ"-KNAPPEN ØVERST I PROGRAMMET!

1 overnatting

NOK4900

2 overnattinger

NOK6045