Quality Airport Hotel Gardermoen

Lokevegen 7, 2067 JESSHEIM

Velkommen til Brukerkonferanse Powel Water

Vi arrangerer i år brukerkonferansen på Quality Airport Hotel Gardermoen. Etter tilbakemeldinger fra dere, er nå konferansen flyttet til mai, nærmere bestemt 29.-30. mai.

Vi håper du finner mye spennende i programmet under. Brukerkonferansen vil i år fokusere på anveldelse av løsningene våre, og programmet vil være bygd opp av workshops og foredrag.

For Gemini Arena kunder arrangeres Brukermøte 5.-6. mars i Oslo, ta kontakt hvis du ikke har fått invitasjon. Gemini Arena kunder er også invitert til å delta på Brukerkonferansen.

Programmet oppdateres fortløpende. Små endringer i program kan forekomme.

Program - Tirsdag 29. mai

Programmet for tirsdag er i sin helhet en fellessesjon. Vi fokuserer på informasjon om våre løsninger og ønsker å vise mangfold og anvendelse.

FELLESSESJON
 • 09:30-11:30

  09:30-09:45 Velkommen til Brukerkonferanse Powel Water
  Geir Nysetvold, Powel
  09:45-10:15 Den "digitale tvillingen"
  Digitalisering av vann- og avløpsbransjen mener vi vil fortsette å bidra til en bærekraftig og effektiv bransje. Vi vil presentere hvordan vår visjon om den «digitale tvillingen» til vann- og avløpsnettet vil gi helt nye muligheter og skape verdier for eiere av vann- og avløpsinfrastruktur.
  Reidar Øye / Eirik Aartun, Powel
  10:15-10:45 Bekjempe vannlekkasjer
  Digitalisering av vannbransjen er et kostnadseffektivt våpen mot lekkasjer. Ved å utnytte ny teknologi er mulighetene for forbedring av vann-nettet uendelig.
  Kunde / Frøydis Sjøvold, Powel
  10:45-11:30 "Digitalisering i offentlig sektor" Foredrag av Christian Brosstad
  Christian Brosstad er direktør for kommunikasjon og digitale tjenester i Forbrukerrådet i tillegg til foredragsholder og blogger. Foredraget hans vil ha fokus på trender i 2018 og digitalisering.

  11:30-12:30 LUNSJ

 • 12:30-14:00

  12:30-13:10 Effektiv støtte i felt med Gemini Portal
  Sesjonen inneholder følgende tema: Innregistrering fra felt, hvordan utføre bestilling fra felt, varsling fra felt, tips og triks
  Frode Sandøy / Atle Vaaland, Powel
  13:10-13:30 Hvordan få nytteverdi av løsningene
  Ved hjelp av Powels anvendelsesagenter har kunde hevet kvaliteten på data knyttet til VA-nettet. Kunden har kommet raskt i gang med å ta i bruk løsningene etter besøk fra anvendelsesagent, og innregistrering av driftshendeleser har nå blitt rutine!
  Kunde / Anders K. Berdal, Powel
                  
  13:30-14:00 PAUSE

 • 14:00-15:30

  14:00-14:40 Nyheter i Gemini VA
  Nyheter i versjon 5.11, tips og triks for effektiv bruk av Gemini VA.  
  John Bjørndal / Steinar Muri, Powel
  14:40-15:00 Kommunesammenslåing
  Erfaringer og anbefalinger ifm kommunesammenslåing.
  Guro Mellerud / Asbjørn Nyborg, Powel
                  
  15:00-15:30 PAUSE

 • 15:30-17:00

  15:30-16:10 Private Anlegg
  Powels løsningsportefølje for dokumentasjon og forvaltning av private anlegg og effektiv digital samhandling med eier, entreprenør og operatør.
  Kunde / Ståle Johannessen / Kjell Amund Rogn, Powel
  16:10-16:40 VA Entreprenør-  og Saksbehandlerportal
  Effektiv saksbehandling knyttet til rørleggermeldinger, påleggsaker og gravemeldinger.
  Kunde / Ståle Johannessen/ Anders K. Berdal, Powel
  16:40-17:00 Powel Melding - neste generasjon
  Vi demonstrerer nye Powel Melding som har fokus på stedfestet serviceinformasjon.
  Roar Grønhaug, Powel

 • 19:30 Aperitiff og festmiddag på hotellet

Workshop - Onsdag 30. mai

Hele onsdagen er satt av til forskjellige workshops og vil være 4-delt.
Viktig at du melder deg på korrekt spor på påmeldingsskjemaet.

Gemini VA: Passer for deg som bruker Gemini VA.
Gemini Portal: Passer for deg som bruker Gemini Portal / Er ansvarlig for Gemini Portal i din kommune.
Myndighet og Forvaltning: Passer for deg som jobber som saksbehandler eller med løsningene Arena / Gemini Oppfølging / Private Anlegg / Saksbehandlerportal. 
Muligheter ved bruk av sensordata: Passer for deg som vil vite mer om Sensorbruk / Smarte målere / Integrasjon av Scada-data / Digitalisering i vannbransjen og hvilke muligheter som finnes innen dette temaet.

WORKSHOP Gemini VA
 • 08:30: OPPSTART

  11:30-12:30 LUNSJ

  14:30 AVSLUTNING

  Workshopen i Gemini VA vil fokusere på bruk av Gemini VA, og hvordan bruke programvaren på en effektiv og enkel måte. Det vil fokuseres på hvordan importere SOSI-filer med Dataflyt-modulen, hvordan sette opp planer og bestillinger, samt rørinnspeksjoner. Det vil også settes av tid løsningen Datakvalitetsanalyse, og hvordan den vil gjøre arbeidet med å heve kvalitet på data lettere.
  Steinar Muri / John Bjørndal / Asle Kvam, Powel

WORKSHOP Gemini Portal
 • 08:30: OPPSTART

  11:30-12:30 LUNSJ

  14:30 AVSLUTNING

  Workshopen i Gemini Portal vil ta for seg bruk av Gemini Portal med oppgaveløsning av reelle problemstilling. Tema som hvordan registrere hendelser, hvordan sette opp bestillinger og utføre bestillinger vil være i fokus. I tillegg vil ny funksjonalitet med registrering og flytting av objekter fra felt, bli gjennomført i team. På denne workshopen er det viktig at deltagerne tar med seg nettbrett evt. smarttelefon.
  Atle Vaaland / Frode Sandøy, Powel

Workshop - Onsdag 30. mai - fortsettelse

WORKSHOP Myndighet og Forvaltning
 • 08:30: OPPSTART

  11:30-12:30 LUNSJ

  14:30 AVSLUTNING

  Workshopen innen tema Myndighet og Forvaltning vil gi en innføring i hvordan man kan bruke løsningene i effektiv saksbehandling. Mulighetene i løsningen og tips og triks vil gjennomgås. Mer informasjon kommer.


  Ståle Johannessen / Kjell Amund Rogn, Powel
   

WORKSHOP Muligheter ved bruk av sensordata
 • 08:30: OPPSTART

  11:30-12:30 LUNSJ

  14:30 AVSLUTNING

  Er du nysgjerrig på sensorer, maskinlæring og IOT i vannbransjen?
  Denne workshopen vil ta for seg hvordan man får live sensordata opp i Gemini Portal, Water Alert og maskinlæring. Du vil få innblikk i sensorbruk, integrasjon av Scada-data og digitalisering av vannbransjen. Mer informasjon kommer.
  Frøydis Sjøvold / Jon Røstum, Powel 

Drop-in KONSULENT

I løpet av onsdagen vil konsulent være tilgjengelig for drop-in møter. Her har du mulighet for å booke et kort møte på 15 min med våre konsulenter. Under drop-in møtet vil konsulenten hjelpe deg med utfordringer du har, eller gi deg råd på tema du selv ønsker. Møter bookes fortløpende under konferansen.

Praktisk informasjon

Overnattingshotell:
Quallity Airport Hotel Gardermoen

Påmeldingsfrist
23. februar

Avbestilling
Påmelding er bindende. Ved uteblivelse eller avbestilling etter 15. mai, refunderes ikke deltakeravgiften. Påmeldt deltaker kan erstattes av annen deltaker. Meld fra om endringer så snart du kan. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. 

For andre spørsmål
Ta kontakt med Powel v/Hanne Sandven, Telefon: +47 478 40 920, e-post: hanne.sandven@powel.no

Deltakeravgift

Beløpene er pris for hele konferansen, inkludert antall overnattinger. Dere krysser for overnatting/ikke overnatting i påmeldingsskjemaet.

FOR PÅMELDING BRUK "MELD DEG PÅ"-KNAPPEN ØVERST I PROGRAMMET!

1 overnatting

NOK4900

2 overnattinger

NOK6045