Clarion Hotel & Congress Trondheim

Brattørkaia 1, 7010 TRONDHEIM, Telefon 73 92 55 00

Poweldagene 2019 - Powel Environment

Vi håper du finner mange spennende foredrag i årets program for Powel Environment.
Små endringer i programmet vil forekomme.

Mandag 13. mai - Tjuvstart

KAFE SKURET, FOSENKAIA 40, TRONDHEIM

Vi inviterer til Tjuvstart mandag kl 19.00-23.00 på Kafe Skuret, ved togstasjonen. Her blir det god trønderstemning, enkel servering, musikk og VA-faglig presentasjon fra scenen som har tema "Alt henger sammen - fra restaurantgryta til sanntidsdata" med Jon Røstum, Dag Erik Håvimb  og Eirik Aartun, Powel.
Oppmøte Clarion Hotel & Congress kl 18.00 for registrering til Tjuvstarten. Prisen vil være 750 kroner pr person (inkl. MVA).

Det er begrensede plasser, så her er det "først til-mølla-prinsippet" som gjelder.

Tirsdag 14. mai

CLARION HOTEL & CONFERENCE TRONDHEIM

08:30-09:30 Registrering

09.30-11.30 FELLESSESJON
Konferansier:
Juliet Landrø
Foredragsholdere: Torgeir Waterhouse, Eirik Norman Hansen

11:30-12:30 Lunsj

Juliet Landrø er "forskningsformidler" i Norsk institutt for naturforskning. Hun har tidligere jobbet i NRK, bl.a. NRK P1 Norgesglasset, P3 Nyheter og Midtnytt. I tillegg har hun jobbet i Radio New Zealand og BBC International, Pacific.
Juliet Landrø

Konferansier

Torgeir Waterhouse har en sentral rolle i den norske debatten om IT-politiske spørsmål, hvor han ofte er å se i det offentlige ordskiftet. Som direktør for Internett og nye medier i IKT Norge, jobber han i dag med IT-utfordringer fra bransjens ståsted. Waterhouse er en ettertraktet forfatter og foredragsholder innenfor sitt felt, og dekker blant annet tema som internettilgang, infrastruktur, overvåking, personvern, smarte byer og tingenes internett.
Torgeir Waterhouse

Direktør internett og nye medier i IKT Norge

Eirik Norman Hansen, er ekspert på digitalisering. Eirik brenner for alt det spennende som skjer innenfor den digitale verden, og hva dette innebærer for oss mennesker, samfunnet og næringslivet.
Eirik Norman Hansen

Leder itch Norway

Program tirsdag 14. mai

Powel Enviroment
 • 12.30-13.15

  Digitalisering i kommunene - vi lukker gapene og blir mer effektive
  - Reidar Øye, Powel
  Cyber-alarmen går - kommuner og Powel i samme båt
  - Kjersti L. Ruud, Powel

 • 13.15-13.45 - Pause
 • 13.45-14.30

  Sanntidsdata fra VA-nettet i Gemini Portal og andre nyheter
  - Ali Mekki, Bergen kommune / Atle Vaaland, Powel
  Støtte for Norsk Vann dataflytspesifikasjoner og annet nytt i Gemini VA
  - Asle Kvam, Powel

 • 14.30-15.00 - Pause
 • 15.00-16.00

  Effektiv oppfølging av privat infrastruktur
  - Ståle Johannessen / Dag Erik Haavimb, Powel
  Powel tetter hullene - veien videre
  - Roar Grønhaug, Powel

 • 16.00-17.30 - Mingling

  19.00 - Festmiddag

Program onsdag 15. mai - Powel Environment

Powel Water har et 4-delt program på onsdag. Du kan velge mellom Dokumentasjon, Daglig drift, Forvaltning og Myndighet og i tillegg Brukerforum Gebyr. 
Velg den sesjonen du kommer til å delta mest på i påmeldingsskjemaet.

Dokumentasjon
 • 08.30-09.15

  Gemini VA 5.12 - nyheter
  - John Bjørndal / Asle Kvam, Powel
  Gemini VA 5.12 - smakebiter fra GML-dataflyt i samsvar med Norsk Vann spesifikasjoner
  - John Bjørndal / Asle Kvam, Powel

  09.15-09.45 - Pause

 • 09.45-10.30

  Ledningsfornyelse - bruk og nytte hos norske kommuner
  - Asle Kvam, Powel
  Ledningsfornyelse - kostnadsberegning og metodevalg
  - Asle Kvam, Powel


  10:30-11:00 - Pause

 • 11.00-11.45

  Lynkurs 1
  Ny innmålingsinstruks
  - John Bjørndal, Powel
  11.45-12.45 - Lunsj

 • 12.45-13.30

  Lynkurs 2
  Registrering i felt
  - Lars Gaute Gåsvatn, Powel  13.30-14.00 - Pause

 • 14.00-14.45

  Lynkurs 3
  Gemini VA Dataflyt - dagens løype fra innmåling til registrering i Gemini VA
  - Lars Gaute Gåsvatn / John Bjørndal, Powel

  14.45 - Slutt

Daglig drift
 • 08.30-09.15

  Fra hendelse til bestilling i Portal
  - Ola Valved, Asker kommune
  09.15-09.45 - Pause

 • 09.45-10.30

  To-veis kommunikasjon med innbyggerne

  Nye Powel Melding

  - Glenn-Are Heidenstrøm, Porsgrunn kommune / Hanne Sandven, Powel
  Powel Varsling
  - Atle Vaaland, Powel

  10:30-11:00 - Pause

 • 11.00-11.45

  Gemini Portal goes live og andre nyheter
  - Atle Vaaland, Powel
  Lekkasjekontroll og erfaringer med Water Alert
  - Odd Petter Habbestad, Bømlo Vann og Avløpsselskap

  11.45-12.45 - Lunsj

 • 12.45-13.30

  Lynkurs 1
  Registrering i felt
  - Lars Gaute Gåsvatn, Powel
  SAMMEN MED SPOR "DOKUMENTASJON"


  13.30-14.00 - Pause

 • 14.00-14.45

  Lynkurs 2
  Gemini Portal - tips og triks
  - Frode Sandøy, Powel


  14.45 - Slutt

Forvaltning og Myndighet
 • 08.30-09.15

  Fett lager propp - og kanskje avløpsstopp?
  - Dag Erik Haavimb, Powel
  Vannmålere til alle
  - Kjell Amund Rogn, Powel


  09.15-09.45 - Pause

 • 09.45-10.30

  Spredt avløp: Små anlegg - stort ansvar
  - Dag Erik Haavimb, Powel
  Entreprenørportalen - erfaringer så langt
  - Fred Fredriksen, Tønsberg kommune / Are Nor, Powel  10.30-11.00 - Pause

 • 11.00-11.45

  Lynkurs 1
  Effektiv påleggsprosess i Private Anlegg
  Lynkurs 2
  Tilkoblinger - integrasjon Private Anlegg og Gemini VA


  11.45-12.45 - Lunsj

 • 12.45-13.30

  Lynkurs 3
  Operatørportalen - rapportering og avvikshåndtering
  Lynkurs 4
  Tilbakestrømning - kartlegging av risiko

  13.30-14.00 - Pause

 • 14.00-14.45

  Lynkurs 5
  Søknad om påslippstillatelse
  Lynkurs 6
  Analyser i Private Anlegg

  14.45 - Slutt

Program onsdag 15. mai - Brukerforum Gebyr / Brann og tilsyn

Brukerforum Gebyr
 • 08.30-09.15

  Følger spor "Forvaltning og Myndighet"
  09.15-09.45 - Pause

 • 09.45-10.30

  Følger spor "Forvaltning og Myndighet"


  10:30-11:00 - Pause

 • 11.00-11.45

  Oppdatering av kundeinformasjon i Private anlegg
  - Kjell Amund Rogn, Powel

  11.45-12.45 - Lunsj

 • 12.45-13.30

  Bruk av data fra Private anlegg inn i Gemini gebyr
  - Kjell Amund Rogn, Powel

  13.30-14.00 - Pause

 • 14.00-14.45

  Videre arbeid med gebyrgrunnlag fra Private Anlegg
  - Kjell Amund Rogn, Powel

  14.45 - Slutt

Brann og tilsyn
 • 08.30-09.15

  SvarUT direkte fra DM Feiing
  - Arve Berntzen, Powel
  Egne filter i kartvisning
  - Ståle Johansen, Powel

  09.15-09.45 - Pause

 • 09.45-10.30

  Nye Powel Feiing og Powel Branntilsyn
  - Ståle Johansen / Arve Berntzen, Powel

  10:30-11:00 - Pause

 • 11.00-11.45

  Lynkurs 1: Risikovurdering Feiing
  - Ståle Johansen, Powel

  11.45-12.45 - Lunsj

 • 12.45-13.30

  Lynkurs 2: Kontroll av fakturagrunnlag
  - Ståle Johansen, Powel

  13.30-14.00 - Pause

 • 14.00-14.45

  Lynkurs 3: Oppfølging av tilsynsrapporter
  - Ståle Johansen, Powel

  14.45 - Slutt

Utstillere

Påmeldte utstiller pr 15. mars

Praktisk informasjon

Konferansehotell:
Clarion Hotel & Congress Trondheim er årets konferansehotell. Pris pr overnatting er NOK 1.320 i enkeltrom inkl. frokost.
De som melder som på først vil bli prioritert mht overnatting på konferansehotellet. (To overnatting (13.-15. mai) har høyere prioritet enn 1 overnatting (14.-15. mai)).
Vi kommer til å bruke flere hotell som vil ligge i gangavstand til konferansehotellet (pris for overnatting vil være tilsvarende som på konferansehotellet).
Deltakeravgift: NOK 7.950 inkl MVA (Deltakelse hele konferansen, NB! Evt. overnatting og Tjuvstart kommer i tillegg)
Påmeldingsfrist
4. mars, etter den dato kan vi ikke garantere overnatting.
Avbestilling
Påmelding er bindende. Ved uteblivelse eller avbestilling etter 1. mai, refunderes ikke deltakeravgiften. Påmeldt deltaker kan erstattes av annen deltaker. Meld fra om endringer så snart du kan. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. 
Flybuss
Du finner mer info på www.flybussen.no.
For andre spørsmål
Ta kontakt med Powel v/Ann Sølvi Larsen, Telefon: +47 481 64 554, e-post: Ann Sølvi Larsen